Dane osobowe - Mokate

Dane osobowe

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”, w związku z wysyłanym zapytaniem informujemy Ciebie, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOKATE S.A. z siedzibą w Ustroniu (43-450), przy ul. Katowickiej 265A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010037;
 2. osobą kontaktową ze strony MOKATE S.A. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail:iod@mokate.com.pl, adres do korespondencji MOKATE S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Katowicka 265A, 43-450 Ustroń;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z złożeniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie Pani/Pana zgody, co jest zgodne z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są Spółki z Grupy MOKATE – MOKATE Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, Global Coffee Group Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu i FPUH MOKATE Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym nastąpi przedawnienie roszczeń w związku z obsługą złożonego zapytania;
 6. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. wszelka komunikacja w obszarze Pani/Pana danych, w tym oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, powinny być składane do Inspektora ochrony danych wskazanego w pkt. 2), pisemnie lub mailowo (na adresy podane w pkt. 2));
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z obsługą zapytania.”

Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Piotr Rembisz. Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych dla Spółek: MOKATE S.A., MOKATE Sp. z o.o., FPUH MOKATE Sp. z o.o. i Global Coffee Group Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e-mail: iod@mokate.com.pl lub w sposób pisemny, na następujące adresy:

 1. MOKATE S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Katowicka 265A, 43-450 Ustroń,
 2. MOKATE Sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Strażacka 48, 44-240 Żory,
 3. FPUH MOKATE Sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Katowicka 265, 43-450 Ustroń,
 4. Global Coffee Group Sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Katowicka 265A, 43-450 Ustroń.
 

Pracuj z nami!

Mokate to idealne miejsce dla ludzi ambitnych, pełnych entuzjazmu i szukających inspiracji w rozwoju zawodowym, dla których zdobywanie profesjonalnych doświadczeń stanowi dużą motywację do pracy i satysfakcję osobistą.

Czytaj więcej
 

Biznes odpowiedzialny społecznie

Grupa Mokate od lat obecna jest w życiu zarówno lokalnej społeczności, jak i mieszkańców innych regionów Polski.

Czytaj więcej

Napisz do nas