Hodnoty - Mokate

Hodnoty

When we plan to establish contact with a business partner – it is good to know what team of people we will be dealing with. We are interested in their way of thinking and the principles they follow. MOKATE strives to make things transparent for its partners. Here we pKdyž chceme navázat kontakt s obchodním partnerem – je dobře vědět s jakým týmem osob budeme spolupracovat. Máme zájem o jejich způsob myšlení a pravidla, kterými se řídí. MOKATE se snaží, aby to bylo pro jeho partnery zřejmé. Prezentujeme zde pravidla jednání, které ve firmě platí. Tato pravidla jsou prezentována kandidátům do zaměstnání a každodenně připomínány zaměstnancům. Předpokládáme, že s příslušným účinkem. Základní prioritu, platnou v kontaktech s tržním prostředím, je obsažena v krátké větě, které prezentuje tabule – u vstupu do sídla Vedení: „Chceme, aby se k nám vraceli zákazníci, ne zboží“.

Pečujeme o životní prostředí. Avšak kromě vpracování dobré vnitřní politiky v rozsahu ochrany životního prostředí, snažíme se vést k hlubšímu zapojení pravidel vyváženého rozvoje do klíčových organizačních procesů, jak jsou: obsluha zákazníků, vývoj nových produktů a investiční politika.

 

Pracujte s námi!

Mokate je ideálním místem pro ambiciózní, nadšené lidi hledající inspiraci ve svém profesním rozvoji, pro které je získávání profesních zkušeností velkou motivací k práci a osobní spokojenosti.

Více
 

Corporate Social Responsibility

Skupina Mokate je již léta přítomna v životě místní komunity i obyvatel jiných regionů Polska.

Více

Napište nám