Osobní údaje - Mokate

Dane osobowe

Osobní údaje

„V souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. 4. 2016  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úřední věstník EU L 119, s. 1) – dále „GDPR“, v souvislosti s Vámi odeslaným dotazem Vás informujeme, že:

 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost MOKATE S.A. se sídlem v Ustroni (43-450), na ul. Katowicka 265A, zapsaná v rejstříku podnikatelů Zemského soudního rejstříku (KRS) s číslem KRS 0000010037;
 2. Kontaktní osobou ze strany MOKATE S.A. ve věcech spojených se zpracováním osobních údajů je inspektor ochrany údajů, e-mailová adresa: iod@mokate.com.pl, korespondenční adresa MOKATE S.A., inspektor ochrany údajů, ul. Katowicka 265A, 43-450 Ustroň;
 3. Vaše osobní údaje se budou zpracovávat za účelem spojeným s předložením dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře – na základě Vašeho souhlasu, což je v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR;
 4. Odběratelem Vašich osobních údajů jsou společnosti ze Skupiny MOKATE – MOKATE Sp. z o.o. se sídlem v Žorech, Global Coffee Group Sp. z o.o. se sídlem v Ustroni a FPUH MOKATE Sp. z o.o. se sídlem v Ustroni;
 5. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu, než dojde k promlčení nároků v souvislosti s vyřízením dotazu;
 6. Máte právo na přístup k obsahu Vašich osobních údajů a právo na jejich opravy, odstranění, omezení zpracovávání, přenášení údajů, vnášení protestu, odebrání souhlasu ba jejich zpracování v libovolné chvíli bez vlivu na soulad se zákonem zpracovávání, které proběhlo na základě souhlasu před jeho odebráním;
 7. Veškerou komunikaci ve věci Vašich osobních údajů, včetně prohlášení o odebrání souhlasu na zpracování osobních údajů, je třeba směřovat na inspektora ochrany údajů určeného v bodě 2), a to písemně nebo e-mailem (na adresy uvedené v bodu 2));
 8. Máte právo podávat stížnosti předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů, když dospějete k názoru, že zpracováním osobních údajů, které se Vás týkají, jsou porušovány ustanovení GDPR;
 9. Uvedení Vámi osobních údajů je dobrovolné, ale nutné pro účely spojené s vyřízením dotazu.“

Inspektor ochrany údajů
Inspektorem ochrany osobních údajů je Piotr Rembisz. Kontakt ve věcech týkajících se ochrany osobních údajů pro společnosti: MOKATE S.A., MOKATE Sp. z o.o., FPUH MOKATE Sp. z o.o. a Global Coffee Group Sp. z o.o. je možný e-mailem na adresu: iod@mokate.com.pl nebo poštovním stykem na následující adresy:

 1. MOKATE S.A., Inspektor ochrany údajů, ul. Katowicka 265A, 43-450 Ustroń,
 2. MOKATE Sp. z o.o., Inspektor ochrany údajů, ul. Strażacka 48, 44-240 Żory,
 3. FPUH MOKATE Sp. z o.o., Inspektor ochrany údajů, ul. Katowicka 265, 43-450 Ustroń,
 4. Global Coffee Group Sp. z o.o., Inspektor ochrany údajů, ul. Katowicka 265A, 43-450 Ustroń.
 

Pracujte s námi!

Mokate je ideálním místem pro ambiciózní, nadšené lidi hledající inspiraci ve svém profesním rozvoji, pro které je získávání profesních zkušeností velkou motivací k práci a osobní spokojenosti.

Více
 

Corporate Social Responsibility

Skupina Mokate je již léta přítomna v životě místní komunity i obyvatel jiných regionů Polska.

Více

Napište nám